mahisa's blog

Just another Blogs de la Universitat de València site

Archive for febrero, 2012


Bacteriòfag M13

http://viralzone.expasy.org/all_by_species/558.html

Introducció:

El fag M 13, pertany al gènere dels Inovirus, que comprèn una sèrie de bacteriòfags filamentosos  amb l’ADN en forma de simple cadena.
L’assemblatge al nivell de la membrana de la cèl·lula hoste i l’eixida de les partícules virals no causen la lisis o mort del bacteri. Els bacteris infectats continuen vius; encara que la seua velocitat de creixement és lent.

En conseqüència, en les infeccions per M13, no es produeixen les típiques plaques de lisis i únicament poden observar-se àrees de menor terbolesa en la gespa bacteriana.
L’alliberament dels virions sense matar a la cèl·lula es produeix mitjançant un procés denominat gemmació.